HOME / 诺术概况 / 案例介绍


案例介绍 

 

阿尔及利亚浮法玻璃在线镀膜项目

阿尔及利亚浮法玻璃在线镀膜项目

 

 

 


 

泰山玻纤邹城有限公司四期

泰山玻纤邹城有限公司四期

 

 

 

 


  

上海松江某污水厂真空输送系统项目

上海松江某污水厂真空输送系统项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

昆山某电厂风机输送系统项目

昆山某电厂风机输送系统项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


上海某污水厂螺旋输送系统项目

上海某污水厂螺旋输送系统项目